Pożyczamy

świetne pomysły

Instytucje UE od pewnego czasu wymagają od swoich członków redukcji emisji dwutlenku węgla w celu protekcji środowisko. Jednym z największych emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są samochody. Między innymi w obliczu tego, producenci samochodów zobligowani są, we współpracy z właściwymi agendami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto powinien je wykonać  i jak od strony prawnej wygląda ten temat?

Dlaczego przeprowadza się badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do stworzenia szczegółowego opisu samochodu – w aspekcie technicznym. oraz identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przejściu serii testów komparujących stan auta z normami technicznymi wskazanymi przez ustawodawcę. Spełnienie kryteriów homologacyjnych jest konieczne, żeby czekający na rejestrację pojazd mógł zostać dopuszczony do jazdy. Badania homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wyposażenie(a) i części, składających się na całość. Wskazana jednostka bada pojazd i na podstawie danych kryteriów przyznaje lub nie właściwe dokumenty. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto w świetle obowiązujących przepisów może w stu procentach legalnie jeździć po drogach na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych obowiązuje nowe auta, a także takie, w których właściciele przeprowadzili poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą ubiegać się jedynie producenci pojazdów, albo działający z ich nadania pośrednicy.

Homologacja samochodu – kwestie prawne 

Unia Europejska jest organizacją, która stara się zrównywać regulację w licznych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku sektor(a)em automotive. W 2007 roku powstała dyrektywa, która wskazała ramy legislacyjne(y) związane z homologacją aut i ich komponentów, mająca moc wykonawczą na terenie krajów wchodzących w skład wspólnoty. Rozwiązanie to pozwala usprawnić wytwórcom samochodów proces wprowadzania do sprzedaży nowych typów pojazdów. Dzięki ujednoliconym zasadom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po otrzymaniu niezbędnych świadectw {mogą|{mają prawo zgodnie z prawem rejestrować i handlować samochodami na terenie wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej.

Jaki organ podbija dokumenty homologacyjne?

W kraju nad Wisłą organem odpowiednią(m) do wydawania decyzji o homologacji koherentnej z wskazaniami Wspólnoty jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ten orzeka na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca wykonywanie testów samodzielnym jednostkom badawczym. Jednostki te, to ustalone przez władze think tanki oraz firmy wyspecjalizowane w tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze sporządzonym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, wydawane są odpowiednie dokumenty.

Co więcej, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się również ocena i kontrola zgodności ze stanem faktycznym dokumentów homologacyjnych przyznanych przez inne kraje członkowskie.

Co więcej trzeba wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko auta, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Także części pojazdów i składniki ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przejścia badań homologacyjnych – są to np.: zbiorniki paliwowe, światła czy sygnały dźwiękowe. Nie istnieje konkretny(a) spis części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do grupy jako całości, bez odgórnie wskazanych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów całojezdnych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.