Pożyczamy

świetne pomysły

Sektor przewozu towarów i logistyki stale rośnie. Jest to pokłosie różnymi przyczynami – rozwojem technologicznym, zmianami w nawykach konsumenckich czy pandemią. Rezultatem owego wzrostu jest zapotrzebowanie na coraz rozleglejszą przestrzeni magazynowej. Produkty muszą być przechowywane w konkretnych warunkach. Aby umożliwić ich przewóz w na obszarze hal wykorzystuje się wózki widłowe. Zastosowanie wózków widłowych to następna z rezultatów rozrostu całej branży. Do czego konkretnie używa się potocznie nazywanych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe są urządzeniami mechanicznymi zasilanymi motorem. Podstawową ich funkcjonalnością jest transport palet na małych dystansach. Przeważnie produkty przewożone są w obrębie magazynu zamkniętego albo na świeżym powietrzu, lub na obszarach budowy. Wózki widłowe służą do przewozu produktów o kilkutonowej masie. Asortyment najczęściej składowany jest na paletach, co wspiera ruch. Zdolne są do gromadzić palet na dużych poziomach. Potrafią również składować palety na niższych wysokościach i przewozić towary niewymiarowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do poruszania się wózkiem widłowym, zgodnie z przepisami, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Co więcej wszystkie pojazdy powinny być odpowiednio przystosowane i posiadać klakson i światła. Pozwala to zapewnić jak największe bezpieczeństwo tak dla kierującego pojazdu, jak i pracowników przebywających w sąsiedztwie. 

Ilość zastosowań wózków widłowych wiąże się z mnogością ich rodzajów. Różne warianty wózków widłowych przystosowane są do różnych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być stosowane. Biorąc pod uwagę cechy transportowe, wyróżnić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i czołowe. Każdy z nich wykorzystywany jest w danych okolicznościach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej przeważnie wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy napędu występują w wózkach widłowych?

Ważnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest typ ich zasilania. Właściwy rodzaj zasilania determinuje to gdzie użytkowany będzie wózek widłowy. Jest kilka rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie spalinowym – zasilane benzyną – najbardziej pasują się na terenach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki są skomplikowane, a przenoszony ładunek jest masywny, często wielkogabarytowy. Cechują się dużą mocą i odporność. Przez wzgląd na wydzielane spaliny mogą być stosowane tylko na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane elektrycznie – napędzane prądem, są wyposażone w baterie. Wykorzystywane się głównie w zamkniętych terenach – halach, magazynach. Cechuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po wąskich przestrzeniach. Ich przewagą jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem LPG – wykorzystują z gazu LPG, który stanowi ich zasilanie. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są ekologicznym i stosunkowo bezpiecznym rodzajem zasilania. Co więcej są ekonomiczne. Są gwarantem szybkie przemieszczania się pojazdu i dobrze wykonaną realizację powziętych zadań. Sprawdzają się praktycznie we wszystkich warunkach – wykorzystuje się je zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z czołowych współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest amerykańska firma IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięćdziesiąt lat osiągnęła światowym liderem produkcji instalacji paliwowych opartych o gaz. Tworzy ona składniki znajdujące swoje zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Jej towar jest alternatywę dla emisyjnych silników używanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana formy zasilania powoduje, że cena eksploatacji pojazdów są mniejsze. Konsumowana energia dzięki odpowiednim filtrom i charakterystyce gazu jest czystsza. Stanowi to korzyść zarówno dla dostawców, konsumentów, jak i dla środowiska. 

Środowisko jest tu ważne. W związku z zaostrzeniem przepisów emisyjnej państw, politycy ustanawiają reguły dla różnych sektorów przemysłu i gospodarki. Użycie czystych technologii dostarczanych przez IMPCO ułatwia przedsiębiorstwom zmieszczenie się w uchwalonym odgórnie regułom dotyczącym wytwarzania spalin.

Towary IMPCO to grupa rozwiązań – od fundamentalnych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory wytwarzane przez IMPCO, odpowiadające za spadek ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są znacznie mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem zatwierdzonych dealerów oferuje także przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te są odpowiedzialne za doprowadzenie napędu do silnika. Ponadto producent wytwarza mniejsze części składowe układów zasilających opartych na gazie. Można więc w jego asortymencie spotkać różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dziesięcolecia na rynku w trakcie IMPCO stało się liderem w swoim dziedzinie powodują, że większość dostawców wózków widłowych korzysta właśnie z ich rozwiązań. Komponenty do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty finalne jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i podnoszą ich wartość.