Pożyczamy

świetne pomysły

Niewątpliwie zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to bardzo ważna czynność. Ta czynność zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety ale woda staje się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Pomimo, że 75 procent powierzchni Ziemi pokryte jest przez wodę, to według szacunków SOZ mniej więcej 5 miliardów, czyli aż trzy czwarte populacji, funkcjonuje w niedostatku tej cieczy.

Na pewno woda z naziemnych źródeł coraz to bardziej staje się zanieczyszczona. Rezultatem czego jest źródło wielu dolegliwości. Światowo Organizacja Zdrowia twierdzi, że gdy te trendy pozostaną takie same, to na koniec tej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje w naszym kraju?

Kanalizacja czyli systemy kanalizacyjne, to system rur i kolektorów, a ich zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych lub sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną albo częściową. W największym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa grawitacyjnie. Natomiast w mniejszym stopniu stosowane są układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. Na ten moment najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Z kolei historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, w której pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. Z racji na coraz to większą świadomość ekologiczną oraz dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

już sieci kanalizacyjne, czy też te dopiero powstające najczęściej są zaliczane do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Przyłącza wod-kan w Warszawie