Pożyczamy

świetne pomysły

Konstrukcje ze stali cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest również wyjątkowo odporna i szybko się ją stawia. Budowle powstałe w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich wygląd zależna jest od przeznaczenia, oraz od potrzeb inwestora. Jest to doskonałe wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących dużych hali magazynowych „na szybko”. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są idealnym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich wszechstronność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skonsultować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Po pierwsze – projekt

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy dysponować odpowiednim projektem. Stworzeniem takiej hali zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci po zebraniu dokładnego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb, opracowują indywidualny  projekt. Z pewnością taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje także informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko dla produkcji, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest także, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja będzie kiedyś rozbudowywana. Po dostarczeniu specjalistom szczegółowych wytycznych, tworzą oni projekt, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się dane na temat fizycznych cech konstrukcji, materiałów z jakich będzie wzniesiona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – jest to w pewnym stopniu instruktaż montażu hali. Zawarte są w nim wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Z pewnością taki projekt posiada również wszelkie dane na temat kosztów montażu takiej konstrukcji, oraz rysunki wizualizujące obiekt. Po ukończonym etapie projektowania, można przejść do następnego, czyli uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Jakie pozwolenia potrzebne są przy instalacji konstrukcji ze stali?

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, także w przypadku wymaganych pozwoleń nie różni się od tradycyjnego budownictwa. Prace montażowe można zacząć dopiero po uzyskaniu wymaganych dokumentów. Oczywiście najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd. Rozpoczęcie instalacji trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zgody na budowę, należy powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które dotyczą głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Montaż konstrukcji ze stali – jak przygotować teren?

Po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji można rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed postawieniem takiej hali niezbędne jest właściwe przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca powinien dopilnować odpowiedniego wyrównania terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy należy wykonać odwodnienie czy ewentualną wymianę nawierzchni. Po starannym ukończeniu tych prac można przejść do wylania wytrzymałych fundamentów. 

Konstrukcje ze stali – instalacja elementów nośnych

Instalacja konstrukcji stalowych składa się z kilku ważnych etapów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim momentem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Odpowiednie wzniesienie całej konstrukcji ma istotne znaczenie dla dalszego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tego etapu, cały szkielet musi być stabilny i dobrze zmontowany. W tego typu budowlach dach najczęściej wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o sposobie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, lub podciśnieniową. 

Ściany w konstrukcjach ze stali

Kolejnym etapem powstawania hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Oczywiście zależne jest to od potrzeb i przeznaczenia takiej konstrukcji. Po wybudowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, a także wylania posadzki. Trzeba pamiętać także o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu a także ogrzewania. Także tutaj wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Bez wątpienia ważnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół jak np. ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie ilość prac zależy od potrzeb przedsiębiorcy. Powstanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem złożonym z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był odpowiednio zaplanowany, wtedy będzie sprawnie przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż postawienie tradycyjnego budynku, a także znacznie tańsze. Należy pamiętać, że jeżeli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów powiększyć. Oczywiście musi to być umieszczone w projekcie.