Pożyczamy

świetne pomysły

Na ten moment ludzie nie wyobrażają sobie życia bez elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Nie zapominaj jednak że elektronika może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. W związku z tym uwagę powinnyśmy zwrócić na to, aby instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebne jest po to, by chronić wszystkie urządzenia, które są elektryczne przed przepaleniem. Takie zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, którą możemy spotkać w pobliżu wejścia do domu.

Spięcia w instalacjach – poznaj źródła

Źródła spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych to:

 • wyładowania atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w napowietrzną linię zasilającą,
 • uderzenie pioruna w bramę,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Nazywane są bezpiecznikami ochraniają naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Chronią one instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Czym jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to np. dotknięcie rzeczy, w której doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontakt bezpośredni to przykładowo dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. Tu działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w przewodzie neutralnym. Gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Czyli ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia które chronią instalację elektryczną przed przepięciami. Są one budowane bazując na iskiernikach lub warystorów. Ograniczniki przeciwprzepięciowe to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli nie jesteśmy w ich posiadaniu, prąd może się przedostać do instalacji elektrycznej czyli wszelkich podłączonych do niej urządzeń elektrycznych.